Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet (Eurotoppmötet), rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En stärkt internationell roll för euron [COM(2018) 796 final]