Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (UE) 2017/352, biex il-korpi ta’ ġestjoni jew l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu joffru l-flessibbiltà fir-rigward tat-tariffi tal-infrastruttura portwarja fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19