Raportul privind conturile anuale ale Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile oficiului