Ataskaita dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Tarnybos atsakymais