Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Γραφείου