RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årsrapport 2017 om Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling samt om övervakningen av Horisont 2020