Skriftlig fråga E-5281/06 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Anställningsskydd