Kommissionens beslut av den 20/07/2004 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.3469 - PLATINUM / DYSTAR) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)