Skriftlig fråga E-1635/05 från Christine De Veyrac (PPE-DE) till rådet. Utvidgningen och Turkiet