Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9165 – CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)