Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 5 december 2002. # Brottmål mot Hans van Lent. # Begäran om förhandsavgörande: Politierechtbank te Mechelen - Belgien. # Fri rörlighet för arbetstagare - Leasing av bilar - Skyldighet att registrera bilen i arbetstagarens hemland. # Mål C-232/01. van Lent TITJUR