Förteckning över rådets utnämningar januari–juni 2016 (sociala området)