Mål C-458/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Trento (Italien) den 11 oktober 2012 — Lorenzo Amatori m.fl. mot Telecom Italia SpA, Shared Service Center Srl