Kohtuasi C-458/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Trento (Itaalia) 11. oktoobril 2012 — Lorenzo Amatori jt versus Telecom Italia SpA, Shared Service Center Srl