Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva: M.10018 – ifm electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/Process+Lab Devices Online) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 412/11