Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10018 — ifm electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/Process+Lab Devices Online) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 412/11