Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10018 — ifm electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/Process+Lab Devices Online) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 412/11