Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10018 — ifm electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/Process+Lab Devices Online) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 412/11