Mål F-101/07: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 22 maj 2008 – Cova mot kommissionen (Rättegångshinder eller annan rättegångsfråga – Invändning om rättegångshinder)