Meddelande om gruppklagomål 2002/4383 – Förslag om avslutning av ärendet