Skriftlig fråga E-1048/06 från Michael Cashman (PSE), Sophia in 't Veld (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) och Alexander Stubb (PPE-DE) till rådet. Mänskliga rättigheter i Ryssland