Pisemne zapytanie E-000617/11 Willy Meyer (GUE/NGL) do Komisji. Dochodzenie w sprawie zabójstwa hiszpańskiego dziennikarza José Couso. Fakty ujawnione przez WikiLeaks