Mål C-422/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Trier (Tyskland) den 1 augusti 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. mot TofuTown.com GmbH