Mål C-306/04: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Gerechtshof te Amsterdam av den 13 juli 2004 i målet mellan Compaq Computer International Corporation och Inspecteur van de Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem