Skriftlig fråga E-0735/07 från Emilio Menéndez del Valle (PSE) till rådet. Brott mot de mänskliga rättigheterna i den indiska delen av Kashmir