Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10237 — Bridgepoint/Infinigate) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 184/01