Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7849 – MOL/ENI Hungaria/ENI Slovenija) (Text av betydelse för EES)