VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de uitvoering en vooruitgang van het gemeenschappelijk Europees luchtruim in de periode 2012-2014 (Voor de EER relevante tekst)$