IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi i napretku jedinstvenog europskog neba tijekom razdoblja od 2012. do 2014. (Tekst značajan za EGP)$