RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af og fremskridt med hensyn til det fælles europæiske luftrum i perioden 2012-2014 (EØS-relevant tekst)$