Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 18/01