Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 när det gäller förteckningen över produkter och teknik med dubbla användningsområden i samband med export