Odobritev državne pomoči v skladu s členom 61 Sporazuma EGP in člena 1(3) dela I Protokola 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču — Nadzorni organ EFTA je sklenil, da je ukrep združljiv s Sporazumom EGP.