Mål T-331/17: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — Steifer mot EESK (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Pensionsrätt förvärvad före påbörjad EU-anställning — Överföring till unionens pensionssystem — Tillgodoräknande av extra tjänstgöringstid — Ersättning för det pensionsbelopp som inte beaktats vid beräkningen av pensionsgrundande tjänsteår — Inga nya, väsentliga omständigheter — Inget ursäktligt fel — ansvar — Avvisning)