Kommissionens förordning (EG) nr 1821/2004 av den 20 oktober 2004 om utfärdande av importlicenser för svampkonserver som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 1749/2004