Kommissionens förordning (EG) nr 1757/2006 av den 29 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker