2004/662/EG: Rådets beslut av den 24 september 2004 om bemyndigande för Konungariket Spanien att förlänga avtalet om inbördes fiskeförbindelser med Republiken Sydafrika till och med den 7 mars 2005