Mål T-290/16: Talan väckt den 7 juni 2016 – Fruits de Ponent mot kommissionen