Skriftlig fråga P-1777/04 från Mario Mauro (PPE-DE) till kommissionen. Riktlinjer från Italienska Olympiska Kommittén (CONI) om främjande och skydd av ungdomsidrotten