Mål C-589/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Kroneuburg (Österrike) den 10 november 2020 – JR mot Austrian Airlines AG