Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10002 — Hoyer/Rhenus/JV) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 347/12