OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz