SKRIFTLIG FRÅGA E-2245/01 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Upparbetning av blyavfall från Nederländerna innebär ett fortsatt hot mot miljö och folkhälsa i den franska byn Bourg Fidèle.