Kommissionens beslut av den 18/08/2004 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.3525 - ALPINVEST / 3i / CID/JV) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)