SKRIFTLIG FRÅGA P-1123/04 från Roy Perry (PPE-DE) till kommissionen. Talan inför civila domstolar.