Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.1553 - France Telecom/Editel/Lince) (Text av betydelse för EES)