Mål C-449/03: Talan mot Republiken Frankrike väckt den 24 oktober av Europeiska gemenskapernas kommission