Skriftlig fråga E-3598/04 från Chris Davies (ALDE) till kommissionen. Förorenat avloppsvatten i Themsen