Förslag till rådets beslut om ändring av artikel 1 i rådets beslut 1999/80/EG av den 18 januari 1999