Ehdotus neuvoston päätös 18 päivänä tammikuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/80/EY 1 artiklan muuttamisesta